Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie 2019

 

Klinische PNI is als praktische, integratieve wetenschap meer dan de som van zijn onderliggende specialisaties. De biologie heeft daar een mooi woord voor: emergentie. Op elk hoger niveau van een systeem komen er eigenschappen bij die alleen te verklaren zijn vanuit complexe interacties op de niveaus daaronder. Zo zijn organen meer dan de som van hun weefsels en is de mens meer dan de som van zijn organen.

 

Download hier de brochure

 

Natura Foundation loopt met klinische PNI al bijna twintig jaar voorop. In die periode hebben we grenzen verlegd en innovatieve wetenschap geïntroduceerd, zoals kennis van de darm-microbioom-hersenas, leaky gut, laaggradige ontstekingen, epigenetica, evolutionaire geneeskunde en de paleolithische voedings- en levensstijl. Al deze factoren hebben een overduidelijke invloed op onze gezondheid; zo lang we de mens niet gaan zien als ‘superorganisme’, is geen enkele behandeling compleet.

 

De kracht van klinische PNI ligt echter niet in het verleden: we onderzoeken, verzamelen, creëren en ontsluiten steeds meer kennis. We bestuderen intensief de communicatie tussen de verschillende lichaamssystemen langs neurologische, biochemische en fysieke pathways. Psychologie, sociologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, evolutiebiologie: het komt allemaal samen in klinische PNI. Daarom noemen we klinische PNI een metadiscipline. Dit vormt de basis voor een vooruitstrevende totaaltherapie die meer is dan de som van zijn onderliggende specialisaties.

 

Maar hoe past u een metadiscipline als klinische PNI eigenlijk toe in de praktijk? Wie complexe systemen zoals de mens binnen zijn omgeving wil beïnvloeden, moet werken vanuit een stevig fundament. Daarom rust onze opleiding op drie pijlers: begrijpen hoe het werkt, kennis actief toepassen in de praktijk en weten waar die kennis vandaan komt. Als structurerend principe werken we met werkingsmechanismen, metamodellen en een hiërarchie van prioriteiten. Deze denkmiddelen stellen u in staat oorzaken en symptomen in een logische tijdsvolgorde te plaatsen. Zo ontstaat er geen contextloze foto van een symptoom, maar een biografische film van de volledige mens en zijn ziekte.

 

Homo universalis

Wie de klinische PNI bestudeert wordt een echte Homo universalis. U vergaart enorm veel kennis van alle lichamelijke, psychische en sociale systemen en hun interacties. U duikt diep in de pathofysiologie van schijnbaar ongerelateerde ziektebeelden op zoek naar oorzaken, patronen, betekenis en onderlinge samenhang. En wij leren u alle kennis en vaardigheden die u op deze wetenschappelijke, professionele én persoonlijke reis nodig hebt. Daarmee kunt u de oorzaken preventief en curatief aanpakken, maar ook uw cliënt meer zelfinzicht geven en stimuleren tot therapietrouw. Alleen zo kunnen we de onnodige ziektelast in onze maatschappij uiteindelijk het hoofd bieden.

 

Download hier de brochure

 

Onze cursusbrochure is online beschikbaar als pdf-bestand. Om pdf-bestanden te bekijken, hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is vaak standaard op een computer geïnstalleerd. Hebt u het nog niet, dan kunt u het hier gratis downloaden.